Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji
 

 
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
E-mail:
 

Zápis žiakov ZUŠ pre školský rok 2023/2024

sa uskutoční dňa 4.9. 2023 v čase od 9:00 do 13:00
a 5.9. 2023 v čase od 13:00 do 17:00 hod. v budove ZUŠ.
Zápis na elokovaných pracoviskách prebehne po dohode s triednym učitežom.
Zborový spev a Hudobná náuka budú vyučované od pondelka 11.9. 2023.