Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 

 
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
E-mail:
 
Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z.z. o základnej umeleckej škole
v znení vyhlášky č. 2452011 Z.z.

vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do základnej umeleckej školy na školský rok 2022/2023


Termín prijímacích skúšok:

8. jún 2022 14:00 - 18:00

9. jún 2022 14:00 - 18:00

10. jún 2022 14:00 - 18:00

Miesto:

budova ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, Štefánikova 27


Prijímajú sa žiaci, ktorí poslali prihlášku na štúdium elektronicky cez iZUŠ


Bližšie info:

Čo sa sleduje pri prijímacích skúškach?