Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


PEDAGÓGOVIA

riaditež školy
Mgr. Piala Zdenko, DiS. art.
- zobc. flauta, klarinet, saxofón
zus.ivanka@zoznam.sk

zástupca riaditeža školy
Mgr. art. Kubánková Katarína
- výtvarný odbor

HUDOBNÝ ODBOR
Mgr. Aková Michaela
- hudobná náuka
PaedDr. Gažiová Jakubíková Jirina - klavír, korepetícia
Mgr. Gužasová Andrea - klavír
Boorová Tatiana, DiS. art. - klavír, hudobná náuka
Mgr. Lauko Ján - klavír, korepetícia
Mgr. Štorcelová Beáta - husle, viola, hudobná náuka, zborový spev
Mgr. art. Kušč Alexander - husle
Mgr. Klinovská Lucia - husle (MD)
Mgr. Lančaričová Mária - akordeón
Guldán Jozef, DiS. art. - gitara, (elektrická, basová), gitarový súbor
Denko Ivan - gitara
Mgr. Slobodník Miloš - gitara
Mgr. art. Horňanská Jana - gitara, hudobná náuka (MD)
Duga Pavol - plech. dych. nástroje, zobc. fl., bicie nástroje
Chrappová Ivona, DiS. art. - zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Ecetová Ivana - spev

TANEČNÝ ODBOR
Hanicová Bibiana

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR
Kliská Eva

VÝTVARNÝ ODBOR
Mgr. Gavulová Iveta
akad. mal. Radev Miroslav
Mgr. art. Kubánková Katarína
Mgr. Jančiová Kovalčíková Terézia (MD)
Mgr. Zlacká Monika
Mgr. art. Dunaj Lucia
Mgr. Varga Lenka


PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ODDELENIE
Vithalmová Judita
- zus.ivanka.vithalmova@zoznam.sk
Karavanová Ožga

TECHNICKO - HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI
Lachkovičová Zuzana