Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Vitajte na stránkach ZUŠ Ivanka pri Dunaji 

  

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
 
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
 
 
Základná umelecká škola
Štefánikova 27
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
Telefón:
02/45 943 970
E-mail:

 
 
 
 
 
Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z.z.
o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 2452011 Z.z.
 
 vyhlasuje prijímacie skúšky
do základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020
 
Termín prijímacích skúšok:
3. jún 2019   14:00 – 18:00 h.
4. jún 2019   14:00 – 18:00 h.
 
Miesto:
budova  ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, Štefánikova 27.
 
 Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok.